• Klanken sorteren

  • Zoek de lange klanken met de regel

  • Oefenen in de klankvoeten

  • Oefenen met Oefvoet

Taalspurt is gespecialiseerd in diagnosticeren en behandelen van dyslexie

Taalspurt is gespecialiseerd in diagnosticeren en behandelen van dyslexie maar kan daarnaast ook onderzoek en behandeling verrichten naar intelligentie of andere leer- en gedragsproblemen.

Binnen de praktijk bestaan de volgende mogelijkheden:

* Kinderen die op het voortgezet onderwijs zitten (12-16 jaar) moeten (recent) een half jaar begeleiding hebben gehad. Dit om het criteria van hardnekkigheid te kunnen vaststellen. Daarnaast moeten er achterstanden bestaan op het gebied van lezen en/of spellen.