Boeken voor ouders

Houvast bij leesproblemen & dyslexie op de basisschool, leidraad voor ouders,
Boek dat houvast biedt bij het begeleiden van een kind met dyslexie van schooljaar tot schooljaar. Geschreven door A. Paternotte, te bestellen bij de Stichting Balans.
www.balansdigitaal.nl € 12,95 incl verzendkosten.

Digitale samenvatting van: Houvast bij leesproblemen en dyslexie. Gratis te downloaden van www.balansdigitaal.nl. De samenvatting bestaat uit een beschrijving van de hoofdstukken van het boek met extra aandacht voor de rol van ouders. Elk hoofdstuk begint met een voorbeeld.

Dyslexietoolbox, onderdeel van de website van Balans: www.balansdigitaal.nl. Dé plek om ervaringen uit te wisselen met andere jongeren over dyslexie

Mijn kind heeft dyslexie - ik schreif faut, van M. Litiere en M. Ceyssens. Volgens logopediste Martine Ceyssens hebben kinderen met dyslexie niet alleen te maken met problemen met lezen en schrijven, ze kunnen thuis en op school ook moeite hebben met complexe taken, met ruimtelijk inzicht en bijbehorende rekenonderdelen. Daarnaast kunnen de hardnekkige lees- en schrijfproblemen leiden tot of samengaan met gedragsproblemen, faalangst, vermijdingsgedrag, psychosomatische klachten. Aan bod komen stappenschema's voor onder meer spelling. Ook het vreemdetalen-onderwijs voor kinderen met dyslexie ontbreekt niet. ISBN 9020974351 € 19,95

Balans Magazine: een tijdschrift, uitgegeven door Stichting Balans, voor ouders en leerkrachten die werken met kinderen met leer- en gedragsstoornissen. Te bestellen op www.balansdigitaal.nl, een abonnement kost € 42,00 per jaar.

Omgaan met dyslexie, door J.H. Loonstra. Over sociaal-emotionele gevolgen van dyslexie. ISBN 9053509089 € 17,10

Dyslexie, een complex taalprobleem, geschreven door Tom Braams. Dyslexie is een complex taalprobleem: het uit zich niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar bij allerlei vaardigheden waarbij taal een belangrijke rol speelt. Dyslexie wordt vrijwel altijd vergezeld door spanningen, faalangst en een verlies van zelfvertrouwen.
In dit boek wordt dit leerprobleem toegankelijk gemaakt. De bestaande wetenschappelijke kennis over dyslexie wordt uitgelegd en daar naast wordt er uitgebreid ingegaan op de diagnostiek, de pedagogische begeleiding en behandeling. ISBN 9053527192 € 26,50

Dyslectische kinderen leren lezen, geschreven door Anneke Smits en Tom Braams. Een zeer duidelijk en compleet boek. Voor leerkrachten. ouders en leesspecialisten. Zeer praktijkgericht (over herhaald lezen, RALFI, voorschotbenadering voor kleuters, enz). ISBN 9053528067 € 16,00

Elke dag lezen- informatie en tips voor ouders van een dyslectisch kind
Geschreven door Marie-Jose de Ridder en Will Nieklin
Informatief boekje met leuke spelletjes.
Kosten 19,95 Te bestellen via Marie-José de Ridder email: m.j.deridder@home.nl

Technische maatjes bij dyslexie- compenserende en dispenserende hulpmiddelen
In deze informatiegids worden de mogelijkheden van verschillende ICT-middelen kort toegelicht. Sinds kort vrij te downloaden via de site van het Masterplan Dyslexie Nederland: www.masterplandyslexie.nl

Categorie: