Nieuwe uitgaven Masterplan Dyslexie: Leerlingdossier dyslexie en Tips voor ouders

04 maart 2011
Op de site van het Masterplan Dyslexie zijn 2 nieuwe uitgaven te vinden.
Via: www.masterplandyslexie.nl zijn 2 nieuwe uitgaven te downloaden namelijk het Leerlingdossier Dylexie en
Dyslexie, school en gezondheidszorg-tips.

Het Leerlingdossier Dyslexie wordt via de website van het masterplan exclusief ter beschikking gesteld aan scholen.
Scholen kunnen dit gebruiken bij de aanmelding van een leerling in het kader van de vergoedingsregeling dyslexie. Het formulier is digitaal in te vullen via www.masterplandyslexie.nl. Dit formulier kan worden worden gebruikt voor de aanmelding bij Taalspurt.

Via dezelfde website is de uitgave Dyslexie, School en Gezondheidszorg - tips voor ouders te downloaden.
Deze brochure bevat heldere informatie rondom de vergoedingsregeling

Categorie: