Spelen/spelletjes

Bordspel:

Rondje dyslexie, een hele tour
Doe-, leer- en praatspel over dyslexie. Ontworpen door Elly van Zandbrink en Site van der Gugten. Met dit spel kunnen ouders, hulpverleners en leerkrachten op een speelse manier vertellen over dyslexie. Het spel gaat over moed, doorzettingsvermogen, afzien en discipline. Het is een bordspel met informatie over dyslexie en leuke doe-opdrachten.
Het komt waarschijnlijk eind 2008 op de markt, maar kan vanaf nu geleend worden bij de bibliotheek (via bibliotheek Eemland) voor € 15,= per 14 dagen.
Voor meer informatie: onderwijszorgcentrum@bkb.nu

Rekenen:

Omdat kinderen met leesproblemen soms ook problemen hebben met rekenen of juist heel goed zijn in rekenen noemen we ook twee websites over rekenen:
www.fi.uu.nl/rekenweb Heel veel informatie en rekenspelletjes om zelf thuis te spelen.
www.vierkantvoorwiskunde.nl/sikkepit Op deze site vind je onder andere informatie over de wisschriften met verrijkingsopdrachten voor rekenbollebozen en informatie over wiskundezomerkampen.

Wiskundekring:

Omdat er onder dyslecten vaak hele goede rekenaars zijn attenderen we u ook op de wiskundekring aan de Vrije Universteit te Amsterdam. Een bijeenkomst van de Wiskundekring bestaat uit een groep van ca. 20 jongeren van 13 tot 16 jaar, begeleid door enkele wiskundigen (studenten en docenten) van de VU. De deelnemers van de Wiskundekring voeren korte wiskundige onderzoeken uit en lossen uitdagende puzzels op. Zo worden allerlei verrassende aspecten van de wiskunde ontdekt. Er zullen workshops worden gegeven door docenten van de VU, waarbij dieper wordt ingegaan op bepaalde onderwerpen. De Wiskundekring is ook een goede oefening voor landelijke wiskundewedstrijden, zoals de Wiskunde Olympiade en de Kangoeroe-wedstrijd. Voor de deelnemers van de zomerkampen van Vierkant, die niet weer een heel jaar willen wachten: de Wiskundekring is eigenlijk de zomerkampen het hele jaar door!

Meer informatie kunt u vinden op: www.math.vu.nl/wiskundekring