Voor ouders

Deskbot

Dyslectici hebben vaak baat bij een voorleesprogramma, maar deze software is niet voor iedereen geschikt. Om uit te proberen of dergelijke software iets voor uw kind of voor uw leerling is hierbij de handleiding om het program Deskbot te installeren.

Het programma gebruiken:

Behandeling van lees- en spellingsproblemen

oefenen met een spellingcategorie

De behandelmethode is gebaseerd op Kooreman. Deze is zeer gestructureerd van aard en heeft als doel de kennis van de klankstructuur van Nederlandse woorden inzichtelijk te maken ten behoeve van het leren lezen en spellen. Uitgangspunt voor het spellen is de auditieve instructie, het kind moet zich oriënteren op wat het hoort. De basis is het klankenschema.Van hieruit wordt stapsgewijs de leerstof aangeboden, deze is opgebouwd uit modules.