Wist u dat………

Er enige tijd geleden een heel goed boek is uitgekomen wat eigenlijk iedere juf of meester of ouder van een kind met leesproblemen zou moeten lezen. Ik heb het hier over de uitgave:
” Dyslectische kinderen leren lezen.” Het boekje is geschreven door Anneke Smits en Tom Braams, uitgegeven bij uitgeverij Boom, ISBN nummer 9053528067 en kost ongeveer 17 euro.
We hebben het boek zelf aangeschaft en zijn heel enthousiast over de inhoud en vormgeving van deze uitgave, niet in het minst omdat alle informatie helder en compact is samengevat.
In het betreffende boekje worden in aansluiting op het protocol leesproblemen (wat op iedere basisschool aanwezig is) een aantal concrete werkvormen voor het aanvankelijke leesonderwijs en de voorschotbehandeling bij risicokleuters besproken.
Uitgangspunt daarbij is: voorkomen is beter dan genezen.
Het is een misverstand om te denken dat kinderen wel leren lezen als ze rijp voor zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat juist kinderen met een verhoogd risico op lees- en spellingproblemen extra begeleiding (de voorschotbenadering) nodig hebben om in groep 3 niet achter te raken bij leeftijdgenoten. De voorschotbenadering kan zonder problemen in iedere kleutergroep op een speelse wijze worden uitgevoerd.
Om er achter te komen welke kleuters tot de risicogroep behoren is een instrument ontwikkeld waarmee door de leerkracht of RT-er op de eigen school een korte screening kan worden uitgevoerd. Dit instrument is net als een aantal andere werkvormen waar in het boek naar verwezen wordt vrij te downloaden op de internetsite: www.dyslectischekinderen.nl.
Tevens is op deze site een gebruikersforum waarop vragen aan de auteurs gesteld kunnen worden over de aanpak van bepaalde leesproblemen.

De beschreven werkvormen zijn van toepassing op klassikaal lezen maar ook op het werken in kleine groepen. Omdat er ruime ervaring is opgedaan met de technieken die in deze uitgave worden beschreven weten we dat technieken als Connect en Ralfi voor de meeste leerlingen succesvol zijn. Ook aan de leesmotivatie wordt volop aandacht geschonken. Kortom een aanrader!

Wist u dat……………………………………..
Er een rekenopzoekboekje bestaat!
Het boekje bestaat uit een serie losse kaartjes die door de leerling in lege foto insteekhoesjes kunnen worden opgeborgen. Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen heel handig om de rekenproblemen op te zoeken waarmee ze moeite blijven houden.
Kosten ongeveer 17 euro, te bestellen via de website van Tom Braams

Wist u dat…………………………
Er ook een spellingopzoekboekje bestaat!
Recent is een opzoekboekje met spellingregels verschenen.
Het boekje bestaat – net als het rekenopzoekboekje- uit een serie losse kaartjes. De losse kaartjes kunnen heel gemakkelijk worden opgeborgen in foto insteekboekjes. Niet iedere leerling heeft met problemen met alle spellingregels.
Voor leerlingen met spellingproblemen is het heel handig om juist de lastige spellingregels in het fotoboekje op te bergen en regelmatig op te zoeken.
Kosten ongeveer 17 euro, te bestellen via de website van Tom Braams